Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 28 (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 23/3/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(18/3)

·         8h30 Trưởng Khoa  dự khai mạc lớp tập huấn – P 421 T1;

9h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Tiếp đoàn công ty Amano – P 301 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp triển khai dự án điện gió Bình Thuận DV-WIND, Trung tâm Quy hoạch tài nguyên môi trường biển phía Bắc

·         14h Trưởng Khoa họp về Đề án tuyển sinh – P 301 T1; Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         13-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS – K67 CNKHTN. P. 301-T5

Thứ Ba

(19/3)

·         10h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tiếp đoàn chuyên gia Nhật Bản và Lào – VPK

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar Khoa học

·         7h-9h P, Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội thảo. P232 T1; 9h Tham gia họp triển khai các hoạt động trải nghiệm của học sinh THPT tại Trường. P.301 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(20/3)

 

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         7h-10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy Sinh học biển – K65 CNKHTN. P. 301-T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn
Thứ Năm

(21/3)

·         9h Trưởng Khoa họp tiếp GPC (Đức) – P 301 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị mỹ Nhung Dạy K68 Sinh Dược

·         14h Trưởng Khoa họp quy hoạch CB trường – HT tầng 7

·         15h Trưởng Khoa dạy PPL trong NCKHSS – P 209 T5

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Thứ Sáu (22/3)·         9h-12h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 327 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Thực địa tại huyện Đan Phượng (Dự kiến)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

·         15h Trưởng Khoa dạy PPL trong NCKHSS – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

Thứ Bảy

(23/3)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1·

Bài viết liên quan