Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 18 (Từ ngày 02/01/2023-06/01/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (02/01) NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH   Thứ Ba (03/01)   ·         9h Trưởng Khoa họp BLDK (dự kiến) ·         9 h P. Trưởng Khoa... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 17 (Từ ngày 26/12/2022- 30/12/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (26/12) ·         9h Ban LĐK họp tập thể LĐK ·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự Lễ tuyên dương học sinh đạt... Xem thêm

Lịch làm việc của ban LĐK tuần thứ 16 (Từ 19/12/2022- 23/12/20220

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (19/12) ·         10h-12h Ban LĐK dự buổi khai mạc kiểm định CL các CTDT – P 418 T1 ·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 15 (Từ ngày 12/12/2022-16/12/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (12/12) ·         9h Ban LĐK họp chi bộ – VPK ·         10h30 Ban LĐK họp tuyển dụng nhân sự ·         Trưởng Khoa... Xem thêm

Lich làm việc của Ban LĐK tuần thứ 14 (Từ ngày 05/12/2022-09/12/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (05/12) ·         9h họp BlDK ·         14h30 Trường Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự ĐH chi đoàn cán bộ... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 13 (Từ 28/11/2022- 02/12/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (28/11) ·         8h00 Trưởng Khoa họp với ĐH KU Leuven – P 301 T1 ·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp bộ môn... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 12 (Từ ngày 21/11/2022- 25/11/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (21/11) ·         8h30 Trưởng Khoa họp ·         Trưởng Khoa Trực tại VPK ·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh... Xem thêm

Lịch công tác của Ban LĐK tuần thứ 11 (Từ ngày 14/11/2022-18/11/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (14/11) ·         8h30 P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tiếp đoàn HNEE (Đức) tại P 301 T1 ·         9h Ban LĐK họp với... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 10 (từ ngày 07/11/2022-11/11/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (07/11) ·         9h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp với đơn vị ·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn.... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 09 (Từ 31/10/2022- 04/11/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (31/10) ·         9h Ban LĐK họp tại VPK ·         16h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng tại Đại học KTKTCN... Xem thêm