Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 19 (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/01/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(08/01)

·         10h P. Trưởng Khoa hoàng Thị Mỹ Nhung Họp bộ môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Công tác tại TP. Hòa Bình

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 419T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp với công ty Agrimex

Thứ Ba

(09/01)

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Công tác tại TP. Hòa Bình

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi cuối kỳ

 

Thứ Tư

(10/01)

 

·         Trưởng Khoa 9h họp CĐ Khoa mở rộng

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi cuối kỳ

 

·         14h Trưởng Khoa họp về Đề án vị trí việc làm – P 418 T1

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo, ĐHGD, 144 Xuân Thủy

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi cuối kỳ

Thứ Năm

(11/01)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm đề tài·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Thứ Sáu (12/01)·         Trưởng Khoa Chấm thi

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

·         13h Trưởng Khoa họp online với đối tác nước ngoài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Bảy

(13/01)

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chấm thi chuyên đề P.325 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

Bài viết liên quan