Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 21 (Từ ngày 22/1/2024 đến ngày 26/01/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(22/01)

·         9h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm nghiên cứu; Chấm thi cuối kỳ

 

 

·         Trưởng Khoa (Tiếp cán bộ – P 419 T1)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi cuối kỳ

·         13-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS – K67 CNKHTN. P. 301-T5

 

Thứ Ba

(23/01)

·         9h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 304 T4

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Chấm thi cuối kỳ

 

·         15h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp trên Bộ KHCN

 

Thứ Tư

(24/01)

 

·         9h Trưởng Khoa dự lễ trao HB Võ Quý

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm điều chỉnh khung SĐH

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         7h-10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy Sinh học biển – K66 CNKHTN. P.301-T5

·         15h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(25/01)

·         9h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự hội đồng bảo vệ luận án TS, P.418, nhà T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy K68 Sinh Dược

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         14h Trưởng Khoa dự BV LV Thạc sĩ

·         Ban LĐK Dự Gala cuối năm của Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thứ Sáu (26/01)·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Kiểm tra sản phẩm đề tài (dự kiến)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1

·         13h Trưởng Khoa họp online với đối tác

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc ben Vinmec

Thứ Bảy

(27/1)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Học lớp TC LLCT tại Trường ĐH KHTN. P. 416-T1·

 

Bài viết liên quan