Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 17 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(25/12)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp tổ tư vấn tuyển sinh triển khai công việc năm 2024 (P. 301, nhà T1

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Học bổ sung môn Mô học

 

 

 

Thứ Ba

(26/12)

·         8h30 Trưởng Khoa dự lễ bổ nhiệm GS/PGS – P 418 T1

·         8h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự khai giảng sau đại học, Tầng 7 nhà T5; 10h Gặp mặt nghiên cứu sinh của Khoa, P. 428 T1

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp tổ quảng bá tuyển sinh Khoa Sinh học. VPK (dự kiến)

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(27/12)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         8h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Hội thảo đề tài, P.428 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Tham dự lễ ký MOU

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn
Thứ Năm

(28/12)

·         8h30 Trưởng Khoa dự trao bằng TS – 19 Lê Thành Tông

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         15h Trưởng Khoa dạy chuyên đề VSXLMT – P 107 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         15h-17h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “Địa lý Sinh vật nâng cao”. CH K31 SH. 102-T5

Thứ Sáu (29/12)·         8h30 Trưởng Khoa tham gia bỏ phiếu tín nhiệm và kiểm điểm tập thể LĐ trường – P 418 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         16h Trưởng Khoa dạy chuyên đề VSXLMT – P 107 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

Bài viết liên quan