Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 30 (Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(01/4)

·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam công tác tại Nhật Bản (từ 01/4/2024 đến 31/8/2024)

·         Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Ba

(02/4)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         14 h  P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp hội đồng nghiệm thu đề tài, Viện Quy hoạch nông nghiệp

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(03/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Công tác VQG Ba Vì, Hà Nội

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn
Thứ Năm

(04/4)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa dự Hội đồng xét nhóm NCM

·         15h Trưởng Khoa dạy PPL trong NCKHSS – P 209 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Sáu (05/4)·         9h-12h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 327 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội thảo về nuôi cấy 3D

·         15h Trưởng Khoa dạy PPL trong NCKHSS – P 211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

Thứ Bảy

(06/4)

··

Bài viết liên quan