Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của ban LĐK tuần thứ 31 (Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(08/4)

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dự Hội thảo về KPI KHCN của Trường – P 401 T1

·         11h Ban LĐK họp TTLĐ Khoa – VPK

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam công tác tại Nhật Bản (từ 01/4/2024 đến 31/8/2024

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội đồng bên BV 108

 

Thứ Ba

(09/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         7 -10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, P.209 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

 

Thứ Tư

(10/4)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn
Thứ Năm

(11/4)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         15-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, P.209 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar nhóm NC

Thứ Sáu

(12/4)

·         9h-12h Trưởng Khoa dạy Cao học – P 327 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         15-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, P.211 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

Thứ Bảy

(13/4)

·

Bài viết liên quan