Thông tin chung - Thông báo KHCN

Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị Covid -19

Hoàng Thị Mỹ Nhung1,2, Nguyễn Xuân Hưng2, Thân Thị Trang Uyên2, Nguyễn Lĩnh Toàn2 1.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà... Xem thêm

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2021

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2021   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục... Xem thêm

Hội nghị Quốc tế về nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong Khoa học Sự sống

Sinh học tế bào là một trong những trụ cột của Khoa học sự sống hiện đại. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, nghiên cứu Sinh học tế bào, đặc biệt... Xem thêm

Công bố quốc tế về: Phân loại của Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) từ Việt Nam, với mô tả về 11 loài mới

Taxonomy of Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) from Vietnam, with descriptions of 11 new species Tuyet Ngan HA1 & Anh Duc TRAN 2,* 1,2 Faculty of Biology, VNU University of Science, Vietnam... Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Sinh học năm 2021

            Năm 2021 HNKHSV của khoa Sinh học  đón nhận 78 báo cáo khoa học, của sinh viên thuộc 11 lớp trong toàn khoa và có cả sự góp mặt của học sinh THPT... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2021

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo Hội nghịKhoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2021 có 78 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà trường... Xem thêm

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2021

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2021 Căn cứ vào: (i) tình hình thực tế với nguy cơ dịch Covid 19 vẫn diễn... Xem thêm

Công bố quốc tế: Độc tính và hoạt tính chống tăng sinh của dịch chiết ethanol từ cây Phòng phong thảo (Anisomeles indica) trên tế bào ung thư cổ tử cung Hela và trên phôi cá ngựa vằn

Toxicity and Anti-Proliferative Properties of Anisomeles indica Ethanol Extract on Cervical Cancer HeLa Cells and Zebrafish Embryos Nguyen T. Bich-Loan 1,2, Kieu Trung Kien 1, Nguyen Lai Thanh 1,... Xem thêm

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2021

Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học   Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu... Xem thêm

Công bố quốc tế về Đặc điểm và đánh giá liều phóng xạ hiệu dụng hàng năm của đồng vị 210Po trong mô cơ của các loài hải sản ở khu vực biển ven bờ Bình Thuận, Việt Nam

Distribution and annual committed effective dose assessment of 210Po in popular marine species at the near-shore Binh Thuan province, Vietnam Thanh-Nam Nguyena,b, Thanh-Duong Nguyenc, Van-Hao... Xem thêm