Thông tin chung - Thông báo KHCN

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2021

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2021 Căn cứ vào: (i) tình hình thực tế với nguy cơ dịch Covid 19 vẫn diễn... Xem thêm

Công bố quốc tế: Độc tính và hoạt tính chống tăng sinh của dịch chiết ethanol từ cây Phòng phong thảo (Anisomeles indica) trên tế bào ung thư cổ tử cung Hela và trên phôi cá ngựa vằn

Toxicity and Anti-Proliferative Properties of Anisomeles indica Ethanol Extract on Cervical Cancer HeLa Cells and Zebrafish Embryos Nguyen T. Bich-Loan 1,2, Kieu Trung Kien 1, Nguyen Lai Thanh 1,... Xem thêm

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2021

Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học   Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu... Xem thêm

Công bố quốc tế về Đặc điểm và đánh giá liều phóng xạ hiệu dụng hàng năm của đồng vị 210Po trong mô cơ của các loài hải sản ở khu vực biển ven bờ Bình Thuận, Việt Nam

Distribution and annual committed effective dose assessment of 210Po in popular marine species at the near-shore Binh Thuan province, Vietnam Thanh-Nam Nguyena,b, Thanh-Duong Nguyenc, Van-Hao... Xem thêm

New publication: Toxicity and Anti-Proliferative Properties of Anisomeles indica Ethanol Extract on Cervical Cancer HeLa Cells and Zebrafish Embryos

Nguyen T. Bich-Loan 1,2, Kieu Trung Kien 1, Nguyen Lai Thanh 1, Nguyen T. Kim-Thanh 1, Nguyen Quang Huy 1,Pham The-Hai, Marc Muller 3, Amandine Nachtergael 2, Pierre Duez 2 and Nguyen Dinh Thang 1,*... Xem thêm

Công bố quốc tế về loài mới Ophiorrhiza hoanglienensis (Rubiaceae) ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Ophiorrhiza hoanglienensis (Rubiaceae), a new species from north-western Vietnam THANH TRUNG NGUYEN1,6, YI-GANG WEI2,7, FANG WEN2,8, KHUONG DUY LE3,9 & TRUONG VAN DO4,5,10* 1 Faculty of Biology,... Xem thêm

Sinh viên Nguyễn Phương Thảo, K62 ngành Sinh học chuẩn Quốc tế đạt giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Với đề tài “”Đánh giá tác dụng bảo vệ của Hesperidin đối với tế bào cơ tim H9C2  trong mô hình thiếu ô xi – tái cung cấp ô xi in vitro” dưới sự... Xem thêm

Công bố quốc tế về giống ốc cạn Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) tại Việt Nam

The land snail genus Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) from Vietnam, with description of a new species  Do Duc Sang1*, Bui Thi Chinh2 & Do Van... Xem thêm

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2020

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2020   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục đích:... Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2020 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học đã được tổ chức thành công: Năm 2020 HNKHSV của Khoa Sinh học đón nhận 69 báo cáo khoa học, ... Xem thêm