Nghiên cứu

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2021

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo

  1. Hội nghịKhoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2021 có 78 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà trường về việc tổ chức HNKHSV năm 2021 cấp trường và xét giải thưởng theo hình thức poster, tất cả các sinh viên, nhóm sinh viên tham gia HNKHSV Khoa Sinh học sẽ phải trình bày báo cáo của mình ở dạng poster (78 poster), sẽ được chia vào ba tiểu ban.
  2. Thông tin về danh sách, sốthứtự, thời gian báo cáo của các tiểu ban được gửi kèm theo thông báo này.
  3. Thời gian và địa điểm diễn ra Hội nghị:

(i) Thời gian: Ngày 27/04/2021 (thứ Ba)

+ Buổi sáng: 8h00 đến 11h30

+ Buổi chiều: 13h30 đến 16h30

(ii) Địa điểm:

+ Tiểu ban poster 1: Phòng 414 nhà T1

+ Tiểu ban poster 2: Phòng 416 nhà T1

+ Tiểu ban poster 3: Phòng 421 nhà T1

  1. Hình thức tổ chức báo cáo:

(i) Mỗi một báo cáo poster sẽ được trình bày trong vòng 05 phút, sau đó Hội đồng giám khảo đặt câu hỏi và báo cáo viên trả lời trong khoảng 05 phút.

(ii) Sinh viên ở các tiểu ban trình bày báo cáo buổi sáng:

Poster 1: từ STT 1 đến STT 16

Poster 2 từ SST 27 đến STT 42

Poster 3 từ STT 53 đến STT 68

(iii) Sinh viên ở các tiểu ban trình bày poster buổi chiều:

Poster 1: từ STT 17 đến STT 26

Poster 2: từ SST 43 đến STT 52

Poster 3 từ STT 69 đến STT 78

v  LƯU Ý: Nếu sinh viên nào, vì lý do liên quan đến lịch học, không thể báo cáo được vào thời gian được sắp xếp thì đề nghị trực tiếp liên hệ với TS. Bùi Thị Hoa (SĐT: 0906298232) trước ngày 26/04/2021 để được sắp xếp lại lịch báo cáo của mình.

v  Do tình hình dịch Covid-19, Khoa yêu cầu sinh viên chỉ đến báo cáo theo đúng khung giờ quy định và hạn chế tụ tập đông người.

  1. Quy định về trưng bày poster:

Các poster được thiết kế theo gợi ý gửi kèm theo thông báo này, ghi rõ số thứ tự của poster theo danh sách (gửi kèm), khổ A0, do sinh viên tự in (không cần nẹp).

+ Việc thu và treo poster được thực hiện tại các tiểu ban từ 14h00 đến 17h00 ngày 26/04/2021. Khi đến, đại diện các nhóm báo cáo phải kí nộp và sau đó dán đúng vị trí theo hướng dẫn của bộ phận hỗ trợ poster. Bộ phận hỗ trợ poster của Khoa Sinh học làm việc từ 14h00 – 17h00 ngày 26/04/2021. Sau thời gian trên, các nhóm trình bày poster phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các sai sót liên quan đến poster của nhóm mình và sẽ được đánh giá thấp hơn.

Cán bộ phụ trách thu poster:

(i) Tiểu ban poster 1:

+ Cán bộ phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Lê Na

+ Địa điểm: Phòng 414 nhà T1

+ Thời gian từ 14h -17h ngày 26/04/2021

(ii) Tiểu ban poster 2:

+ Cán bộ phụ trách: ThS. Nguyễn Thu Thủy

+ Địa điểm: Phòng 416 nhà T1

+ Thời gian từ 14h – 17h ngày 26/04/2021

(iii) Tiểu ban poster 3:

+ Cán bộ phụ trách: ThS. Lã Thị Thùy

+ Địa điểm: Phòng 421 nhà T1

+ Thời gian từ 14h – 17h ngày 26/04/2021

Tất cả các poster cần được các nhóm báo cáo tháo xuống từ 16h30 – 17h30 ngày 27/04/2021. Sau thời gian đó, poster của nhóm nào chưa được tháo thì nhóm đó sẽ bị ghi tên và bị trừ điểm đánh giá.

  1. Mỗi báo cáo tham gia Hội nghị Khoa học Sinh viên được Khoa hỗ trợ 100.000 đồng. Đại diện mỗi nhóm báo cáo đến nhận kinh phí hỗ trợ tại Văn phòng Khoa Sinh học (Phòng 427 nhà T1) từ ngày 08/05/2021.
  2. Thang điểm đánh giá báo cáo tại Hội nghị Khoa học sinh viên 2021 như sau:

Hội đồng chấm báo cáo khoa học sinh viên cấp Khoa đánh giá bằng thang điểm 100 theo 08 tiêu chí với số điểm tối đa như sau:

1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài:10 điểm
2.Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận:5 điểm
3.Mục tiêu của đề tài:5 điểm
4.Phương pháp nghiên cứu:10 điểm
5.Khả năng nắm bắt các vấn đề trình bày của sinh viên15 điểm
6.Kết quả nghiên cứu:25 điểm
7.Hình thức trình bày báo cáo:25 điểm
8.Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài
trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (nếu có):
  5   điểm
  1. Lưu ý về giải thưởng: Mỗi tiểu ban có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Ngoài các giải thưởng trên, 01 nhóm đạt giải nhất (nhóm không quá 3 sinh viên) có thể sẽ được xét cử đi thực tập tại Đài Loan trong 2 tháng, được phía Đài Loan hỗ trợ ½ tiền vé khứ hồi và được hỗ trợ 20.000 Đài Tệ/ tháng.

  1. Khoa đề nghị:

(i) Các thầy cô giáo, các em sinh viên bố trí thời gian đến dự, trình bày báo cáo đúng giờ, tham dự phần khai mạc và bế mạc tại phòng 416 nhà T1, hạn chế tụ tập đông người.

(ii) Các em sinh viên tuyệt đối tuân theo các quy định về in và nộp poster để Ban tổ chức có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị (đặc biệt là việc dán trưng bày poster).

(iii) Khoa khuyến khích và có thể có hình thức cộng điểm cho những báo cáo được trình bày bằng Tiếng Anh.

 

Trân trng cơn các thy cô và các em sinh viên.

Chúc Hi ngh Khoa hc Sinh viên, Khoa Sinh hc năm 2021 thành công tđẹp!

Chúc các bạn sinh viên trình bày báo cáo thật xuất sắc!

Bài viết liên quan