Seminar, Hội nghị, Hội thảo

Giới thiệu vắn tắt về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Năm 2023 HNKHSV Khoa Sinh học có 92 báo cáo khoa học của sinh viên trong toàn khoa. Trong đó: 4 báo cáo có sự tham gia của sinh viên hệ Quốc tế, 1 báo cáo có sự tham gia của sinh viên ngành Khoa học vật liệu (khoa vật lý); 29 báo cáo có sự tham gia của sinh viên ngành Sinh học, 34 báo cáo có sự tham gia của sinh viên từ các lớp CLC CNSH; 37 báo cáo có sự tham gia của sinh viên ngành CNSH; 20 báo cáo từ hệ CNKHTN. Trong tổng số 92 báo cáo thì có 16 báo cáo thuộc lĩnh vực SHĐC/ ĐDSH và 76 báo cáo thuộc lĩnh vực SHTN/CNSH.

Khoa Sinh học chỉ tổ chức báo cáo theo hình thức poster và tất cả các báo cáo tham gia hội nghị đều được trình bày ở dạng poster tại 4 tiểu ban. Các báo cáo khoa học của sinh viên hàm chứa hàm lượng khoa học cao, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ đa dạng sinh học đến sinh học phân tử, sinh học ứng dụng, bệnh học, nuôi cấy mô tế bào; các báo cáo đạt giải là những báo cáo xuất sắc liên quan đến tới SARS-CoV-2 và bệnh ung thư . Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các báo cáo xuất sắc. Tại mỗi tiểu ban có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến Khích. Ngoài các giải chính được trao, hàng năm HNKHSV Khoa Sinh học còn trao 02 giải thưởng Đào Văn Tiến (dành cho các báo xuất sắc về lĩnh vực động vật học); 04 giải thưởng Nguyễn Nghĩa Thìn (dành cho các báo các xuất sắc trong lĩnh vực đa dạng sinh học); 04 giải nghiên cứu Công nghệ sinh học triển vọng do đơn vị tài trợ hỗ trợ; 04 giải báo cáo poster ấn tượng nhất.

 

Bài viết liên quan