Tin tức

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Sinh học năm 2022

      Năm 2022, Khoa Sinh học đón nhận 73 báo cáo khoa học, của sinh viên trong toàn khoa. Trong đó: 14 báo cáo có sự tham gia của sinh viên các lớp hệ QT trong đó có 1 báo cáo có sự tham gia của sinh viên ngành QT Vật lý, 20 báo cáo có sự tham gia của sinh viên từ các lớp CLC CNSH; 23 báo cáo có sự tham gia của sinh viên hệ CNSH; 21 báo cáo từ hệ CNKHTN, 20 báo cáo có sự tham gia của sinh viên từ hệ SH. Trong tổng số 73 báo cáo thì có 15 báo cáo thuộc lĩnh vực SHĐC/ ĐDSH và 58 báo cáo thuộc lĩnh vực SHTN/CNSH).

Khoa Sinh học chỉ tổ chức báo cáo theo hình thức poster và tất cả các báo cáo tham gia hội nghị đều được trình bày ở dạng poster tại 3 tiểu ban. Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các báo cáo xuất sắc. Tại mỗi tiểu ban có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 06 giải Khuyến Khích. Ngoài các giải chính được trao, hàng năm HNKHSV Khoa Sinh học còn trao 3 giải thưởng Đào Văn Tiến (dành cho các báo xuất sắc về lĩnh vực động vật học); 3 giải thưởng Nguyễn Nghĩa Thìn (dành cho các báo các xuất sắc trong lĩnh vực đa dạng sinh học); 3 giải nghiên cứu Công nghệ sinh học triển vọng do đơn vị tài trợ hỗ trợ.

Các báo cáo đạt giải cao của hội nghị năm nay có nhiều nét mới về nội dung khoa học và có tiến bộ về trình độ nghiên cứu, nhiều báo cáo khoa học của sinh viên có chất lượng tốt thể hiện niềm đam mê và hăng say nghiên cứu khoa học của các em. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano và các thuật toán trong nghiên cứu sinh học cũng được sinh viên Khoa Sinh học quan tâm và đây là một hướng nghiên cứu rất triển vọng trong thời đại công nghệ số hiện nay. Đặc biệt, có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến ứng dụng phát triển thuốc và các bệnh như ung thư, gout… một số báo cáo nghiên cứu phát triển quy trình phát hiện SARS-COV-2, quy trình xác định biến chủng OMICRON của vi rút SARS-COV-2… Bên cạnh đó, còn có một số nghiên cứu liên quan đến đa dạng sinh học của các nhóm động vật, thực vật ở Việt Nam sử dụng các chỉ thị phân loại hiện đại và các kỹ thuật sinh học phân tử. Một số công trình thực hiện theo hướng phát triển và thử nghiệm một số sản phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao. Các công trình nghiên cứu được báo cáo tại HNKHSV năm 2022 đều có ý nghĩa nhất định và có liên quan đến những vấn đề rất nổi cộm hiện nay như y sinh học, nông nghiệp và ứng dụng công nghệ số trong nghiên cứu sinh học.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Sinh học 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự thành công của Hội nghị thể hiện niềm đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Sinh học nói riêng và sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói chung.

 

Bài viết liên quan