Thông tin chung - Thông báo KHCN

Thông báo số 5 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

 Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2020 có 69 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà... Xem thêm

Thông báo số 4 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: 1. Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2020 Dựa trên nhu cầu của sinh viên, nhu cầu của thầy cô hướng dẫn,... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin thông báo một số thông tin sau liên quan đến Hội nghị khoa học sinh viên năm 2020 của Khoa, tổ chức trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức... Xem thêm

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020

Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2020, Khoa Sinh học trân trọng gửi tới các Bộ môn và các lớp sinh viên thông báo số 2 bao gồm... Xem thêm

Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN sẽ tổ chức Hội nghị... Xem thêm

Thông báo số 3, về hội nghị khoa học sinh viên năm 2019

Thông báo số 3 Về Hội nghị khoa học sinh viên năm 2019 Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2019 có 60 báo... Xem thêm