Thông tin chung - Thông báo KHCN

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020

Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2020, Khoa Sinh học trân trọng gửi tới các Bộ môn và các lớp sinh viên thông báo số 2 bao gồm... Xem thêm

Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN sẽ tổ chức Hội nghị... Xem thêm

Thông báo số 3, về hội nghị khoa học sinh viên năm 2019

Thông báo số 3 Về Hội nghị khoa học sinh viên năm 2019 Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2019 có 60 báo... Xem thêm