Thông tin chung - Thông báo KHCN

New publication: Toxicity and Anti-Proliferative Properties of Anisomeles indica Ethanol Extract on Cervical Cancer HeLa Cells and Zebrafish Embryos

Nguyen T. Bich-Loan 1,2, Kieu Trung Kien 1, Nguyen Lai Thanh 1, Nguyen T. Kim-Thanh 1, Nguyen Quang Huy 1,Pham The-Hai, Marc Muller 3, Amandine Nachtergael 2, Pierre Duez 2 and Nguyen Dinh Thang 1,*... Xem thêm

Công bố quốc tế về loài mới Ophiorrhiza hoanglienensis (Rubiaceae) ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Ophiorrhiza hoanglienensis (Rubiaceae), a new species from north-western Vietnam THANH TRUNG NGUYEN1,6, YI-GANG WEI2,7, FANG WEN2,8, KHUONG DUY LE3,9 & TRUONG VAN DO4,5,10* 1 Faculty of Biology,... Xem thêm

Sinh viên Nguyễn Phương Thảo, K62 ngành Sinh học chuẩn Quốc tế đạt giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Với đề tài “”Đánh giá tác dụng bảo vệ của Hesperidin đối với tế bào cơ tim H9C2  trong mô hình thiếu ô xi – tái cung cấp ô xi in vitro” dưới sự... Xem thêm

Công bố quốc tế về giống ốc cạn Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) tại Việt Nam

The land snail genus Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) from Vietnam, with description of a new species  Do Duc Sang1*, Bui Thi Chinh2 & Do Van... Xem thêm

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2020

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2020   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục đích:... Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2020 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học đã được tổ chức thành công: Năm 2020 HNKHSV của Khoa Sinh học đón nhận 69 báo cáo khoa học, ... Xem thêm

Thông báo số 5 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

 Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2020 có 69 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà... Xem thêm

Thông báo số 4 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: 1. Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2020 Dựa trên nhu cầu của sinh viên, nhu cầu của thầy cô hướng dẫn,... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin thông báo một số thông tin sau liên quan đến Hội nghị khoa học sinh viên năm 2020 của Khoa, tổ chức trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức... Xem thêm

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2020

Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2020, Khoa Sinh học trân trọng gửi tới các Bộ môn và các lớp sinh viên thông báo số 2 bao gồm... Xem thêm