Seminar, Hội nghị, Hội thảo

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Kính gửi các Thầy/ Cô và toàn thể sinh viên

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo:

  1. Hi ngh Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh hc năm 2023 có 92 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà trường về việc tổ chức HNKHSV năm 2023 cấp trường và xét giải thưởng theo hình thức poster và trình bày báo cáo tại hội nghị, tất cả các sinh viên, nhóm sinh viên tham gia HNKHSV Khoa Sinh học sẽ phải trình bày báo cáo của mình ở dạng poster (92 poster), sẽ được chia vào bốn tiểu ban.
  2. Thông tin về danh sách, s th tự, thi gian báo cáo của các tiểu ban được gửi kèm theo thông báo này.
  3. Thi gian và địa điểm diễn ra Hi ngh:

(i) Thời gian: Ngày 14/04/2023 (thứ Sáu)

+ Buổi sáng: 8h00 đến 11h30

+ Buổi chiều: 13h30 đến 16h30

(ii) Địa điểm:

+ Tiểu ban poster 1: Phòng 416 nhà T1

+ Tiểu ban poster 2: Phòng 421 nhà T1

+ Tiểu ban poster 3: Phòng 422 nhà T1

+ Tiểu ban poster 4: Sảnh tầng 4 nhà T1

  1. Hình thức tổ chức báo cáo:

(i) Mỗi một báo cáo poster sẽ được trình bày trong vòng 05 phút, sau đó Hội đồng giám khảo đặt câu hỏi và báo cáo viên trả lời trong khoảng 05 phút.

(ii) Sinh viên ở các tiểu ban trình bày báo cáo

Tiểu banBuổi sángBuổi chiều
Poster 1:từ STT 1 đến STT 16Từ STT 17 đến STT 23
Poster 2:từ STT 24 đến STT 39Từ STT 40 đến STT 46
Poster 3:từ STT 47 đến STT 62Từ STT 63 đến STT 69
Poster 4:từ STT 70 đến STT 86Từ STT 87 đến STT 92

 

  • LƯU Ý: Nếu sinh viên nào, vì lý do liên quan đến lịch học, không thể báo cáo được vào thời gian được sắp xếp thì đề nghị trực tiếp liên hệ với TS. Bùi Thị Hoa (SĐT: 087839167) trước ngày 13/04/2023 để được sắp xếp lại lịch báo cáo của mình.
  1. Quy định về trưng bày poster:

– Các poster được thiết kế theo gợi ý gửi kèm theo thông báo này, ghi rõ số thứ tự của poster theo danh sách, khổ A0, do sinh viên tự in (không cần nẹp).

– Việc thu và treo poster được thực hiện tại các tiểu ban từ 14h00 đến 17h00 ngày 13/04/2023. Khi đến, đại diện các nhóm báo cáo phải kí nộp và sau đó dán đúng vị trí theo hướng dẫn của bộ phận hỗ trợ poster. Bộ phận hỗ trợ poster của Khoa Sinh học làm việc từ 14h00 – 17h00 ngày 13/04/2023. Sau thời gian trên, các nhóm trình bày poster phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các sai sót liên quan đến poster của nhóm mình và sẽ được đánh giá thấp hơn.

– Dưới đây là thông tin chi tiết về việc thu và treo poster theo các tiểu ban:

(i) Tiểu ban poster 1:

+ Cán bộ phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Lê Na (SĐT: 0396 025 889)

+ Địa điểm: Phòng 416 nhà T1

+ Thời gian từ 14h -17h ngày 13/04/2023

(ii) Tiểu ban poster 2:

+ Cán bộ phụ trách: ThS. Lã Thị Thùy (SĐT: 0985 863 207)

+ Địa điểm: Phòng 421 nhà T1

+ Thời gian từ 14h – 17h ngày 13/04/2023

(iii) Tiểu ban poster 3:

+ Cán bộ phụ trách: ThS. Vũ Hà Phương (SĐT: 0356 967 268)

+ Địa điểm: Phòng 422 nhà T1

+ Thời gian từ 14h – 17h ngày 13/04/2023

(iiii) Tiểu ban poster 4:

+ Cán bộ phụ trách: Bùi Thị Hoa (SĐT: 0987839167)

+ Địa điểm: Sảnh tầng 4 nhà T1

+ Thời gian từ 14h – 17h ngày 13/04/2023

Lưu ý: Tất cả các poster cần được các nhóm báo cáo tháo xuống từ 16h30 – 17h30 ngày 14/04/2023. Sau thời gian đó, poster của nhóm nào chưa được tháo thì nhóm đó sẽ bị ghi tên và bị trừ điểm đánh giá.

  1. Mỗi báo cáo tham gia Hội nghị Khoa học Sinh viên được Khoa hỗ trợ 100.000 đồng. Đại diện mỗi nhóm báo cáo đến nhận kinh phí hỗ trợ tại Văn phòng Khoa Sinh học (Phòng 427 nhà T1) từ ngày 20/04/2023 đến 29/4/2023. Sau thời hạn trên, Văn phòng Khoa sẽ không thực hiện việc cấp kinh phí hỗ trợ nữa.
  2. 7. Thang điểm đánh giá báo cáo tại Hội nghị Khoa học sinh viên 2023 như sau:

Hội đồng chấm báo cáo khoa học sinh viên cấp Khoa đánh giá bằng thang điểm 100 theo 08 tiêu chí với số điểm tối đa như sau:

1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài:10 điểm
2.Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận:5 điểm
3.Mục tiêu của đề tài:5 điểm
4.Phương pháp nghiên cứu:10 điểm
5.Khả năng nắm bắt các vấn đề trình bày của sinh viên15 điểm
6.Kết quả nghiên cứu:25 điểm
7.Hình thức trình bày báo cáo:25 điểm
8.Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài
trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (nếu có):
 5 điểm
  1. Lưu ý về giải thưởng: Mỗi tiểu ban có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.
  2. Khoa đề nghị:

(i) Các thầy cô giáo, các em sinh viên bố trí thời gian đến dự, trình bày báo cáo đúng giờ, tham dự phần khai mạc và bế mạc tại phòng 421 nhà T1.

(ii) Các em sinh viên tuyệt đối tuân theo các quy định về in và nộp poster để Ban tổ chức có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị (đặc biệt là việc dán trưng bày poster).

(iii) Khoa khuyến khích và có thể có hình thức cộng điểm cho những báo cáo được trình bày bằng Tiếng Anh.

Trân trng cm ơn các thy cô và các em sinh viên.

Chúc Hi ngh Khoa hc Sinh viên, Khoa Sinh hc năm 2023 thành công tt đẹp!

Chúc các bạn sinh viên trình bày báo cáo thật xuất sắc!

Bài viết liên quan