Hội nghị, hội thảo

Thông báo số 2 Về Hội nghị khoa học sinh viên năm 2023

Kính gửi: Các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên

 

Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội nghị), Khoa Sinh học trân trọng gửi tới các Bộ môn và các lớp sinh viên thông báo số 2 gồm một số nội dung sau đây:

  1. Hội nghị sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023
  2. Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2023:

Ban lãnh đạo Khoa Sinh học quyết định hình thức tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên cấp khoa năm 2023 như sau:

100% sinh viên làm báo cáo dạng poster và trình bày poster trước Hội đồng đánh giá cấp Khoa trong khung giờ quy định (không có báo cáo nói).

  1. Với mỗi đăng ký tham gia báo cáo cấp Khoa, sinh viên cần nộp cáo tóm tắt (theo mẫu như đã phổ biến ở thông báo số 1) và cần cung cấp thêm các thông tin về kết quả khoa học liên quan đến báo cáo tại Hội nghị (nếu có), các thông tin cần cung cấp thêm bao gồm:
  • Công bố khoa học (bản scan hoặc file pdf) các bài báo trong nước, bài báo quốc tế,…
  • Sản phẩm ứng dụng (bản scan, hoặc file pdf) các sản phẩm cần được mô tả vắn tắt không quá 30 từ cho mỗi sản phẩm.
  • Các kết quả nổi bật khác (các mô tả vắn tắt không quá 30 từ cho mỗi kết quả).
  1. Sinh viên nộp báo cáo tóm tắt đúng như format yêu cầu và thông tin kết quả khoa học báo cáo tại Hội nghị (bản cứng nộp tại P430 nhà T1 cho cô Bùi Thị Hoa – Trợ lý KHCN và file mềm vào email: khoasinhkhcn@hus.edu.vn) trong hai ngày 6/4/2023 và 7/4/2023. Sau thời gian này, Ban tổ chức sẽ không nhận thêm bất kì báo cáo nào nữa.

Sinh viên lưu ý:

  • Báo cáo tóm tắt không đúng format yêu cầu (về định dạng văn bản, họ và tên sinh viên, lớp, họ tên chức danh, cơ quan công tác của cán bộ hướng dẫn) sẽ được đề xuất trừ điểm đánh giá tại Hội nghị.
  • Tiêu đề email gửi Khoa cần thống nhất theo format: BCKHSV23-Họ và tên (sinh viên đại diện)- lớp;
  1. Đề nghị các thầy/cô hướng dẫn khuyến khích tất cả các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học tham gia Hội nghị. Sinh viên tham gia Hội nghị phải nộp báo cáo tóm tắt và các sản phẩm KHCN liên quan đến báo cáo (nếu có) theo đúng thời hạn quy định.
  2. Khoa sẽ có các thông báo tiếp theo về việc tổ chức Hội nghị.

         Xin trân trọng cảm ơn.                         

                                                                                                       Phó Trưởng Khoa

                                                                                           PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung     

(đã ký)

Bài viết liên quan