Nghiên cứu

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2021

Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học

 

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2020 – 2021 (dự kiến trong khoảng thời gian từ 19/4/2021 đến 24/04/2021). Để chuẩn bị cho Hội nghị, Khoa xin thông báo với các Bộ môn và các lớp sinh viên một số nội dung sau đây:

  1. Đề nghị các thầy, cô hướng dẫn giúp đỡ và khuyến khích tất cả các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị.
  2. Mỗi công trình nghiên cứu khoa học do cá nhân hay tập thể sinh viên thực hiện. Trong trường hợp tập thể, số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người, trong đó, sinh viên được ghi tên đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là sinh viên chịu trách nhiệm chính.
  3. Nội dung của công trình tham dự phải là kết quả nghiên cứu của chính tác giả có tên trong báo cáo và không được trùng với công trình nào đã được công bố hay báo cáo trước đó.
  4. Sinh viên muốn tham gia phải gửi báo cáo tóm tắt bằng cả 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Báo cáo tóm tắt phải phản ánh được mục tiêu, phương pháp và các kết quả nghiên cứu chính, trình bày không quá 200 từ (khoảng 1/3 trang A4) đối với từng ngôn ngữ theo định dạng (Mẫu 01) và có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

Các báo cáo tóm tắt (cả bản cứng và bản mềm) đề nghị nộp cho TS. Bùi Thị Hoa (phòng 430 nhà T1) trong hai ngày 8/4/2021 và 9/04/2021. Sau 17h00 ngày 9/04/2021, nếu sinh viên nào không đến nộp báo cáo tóm tắt sẽ được coi như không đăng ký tham gia báo cáo.

  1. Tùy theo số lượng đăng ký tham gia báo cáo khoa học, Ban Lãnh đạo Khoa sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn báo cáo trình bày ở phiên toàn thể và báo cáo trình bày ở dạng poster (được phổ biến trong thông báo lần 2). Hướng dẫn trình bày báo cáo poster có trong Mẫu 04 và file ppt gửi kèm.
  2. Khoa sẽ có các thông báo tiếp theo về việc tổ chức Hội nghị.

Lưu ý: lịch trên có thể thay đổi theo lịch HNKHSV của trường và sẽ được cập nhật trong các thông báo tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.        

Mẫu báo cáo và poster tải theo link: TB 1_HNKHSV_KSH2021_PTH

Bài viết liên quan