Hội nghị, hội thảo

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học

 

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2022 – 2023 (dự kiến trong khoảng thời gian từ 10/4/2023 đến 14/04/2023). Để chuẩn bị cho Hội nghị, Khoa xin thông báo với các Bộ môn và các lớp sinh viên một số nội dung sau đây:

  1. Đề nghị các thầy, cô hướng dẫn giúp đỡ và khuyến khích tất cả các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị.
  2. Mỗi công trình nghiên cứu khoa học do cá nhân hay tập thể sinh viên thực hiện. Trong trường hợp tập thể, không quá 05 sinh viên tham gia thực hiện một công trình, trong đó, sinh viên được ghi tên đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là sinh viên chịu trách nhiệm chính.
  3. Nội dung của công trình tham dự phải là kết quả nghiên cứu của chính tác giả có tên trong báo cáo và không được trùng với công trình nào đã được công bố hay báo cáo trước đó.
  4. Sinh viên muốn tham gia phải gửi báo cáo tóm tắt bằng cả 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Báo cáo tóm tắt phải phản ánh được mục tiêu, phương pháp và các kết quả nghiên cứu chính, trình bày không quá 200 từ (khoảng 1/3 trang A4) đối với từng ngôn ngữ theo định dạng (Mẫu 01) và có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

Các báo cáo tóm tắt (cả bản cứng và bản mềm) đề nghị nộp cho Trợ lý khoa học công nghệ (phòng 430 nhà T1) trong hai ngày 06/4/2023 và 07/04/2023. Sau 17h00 ngày 07/04/2023, nếu sinh viên nào không đến nộp báo cáo tóm tắt sẽ được coi như không đăng ký tham gia báo cáo.

  1. Tùy theo số lượng đăng ký tham gia báo cáo khoa học, Ban Lãnh đạo Khoa sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn báo cáo trình bày ở phiên toàn thể và báo cáo trình bày ở dạng poster (được phổ biến trong thông báo lần 2). Hướng dẫn trình bày báo cáo poster có trong Mẫu 04 và file ppt gửi kèm.
  2. Khoa sẽ có các thông báo tiếp theo về việc tổ chức Hội nghị.

Lưu ý: lịch trên có thể thay đổi theo lịch HNKHSV của trường và sẽ được cập nhật trong các thông báo tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.                  

                                                      Phó Trưởng Khoa

                                                     PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung

                                                                                                                 (đã ký)

Bài viết liên quan