Lưu trữ

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh học phân tử tế bào (‎MCB LAB)

Địa điểm: phòng 311 nhà T2

Các chức năng chính

Hướng nghiên cứu:

– Phân tích hệ gen, hệ phiên mã, hệ protein

– Công nghệ protein tái tổ hợp: sản xuất các enzyme thế hệ mới, protein tái tổ hợp.

– Nghiên cứu phát hiện các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học và cơ chế ức chế protein đặc hiệu.

– Sàng lọc, phân tích cơ chế tác dụng phân tử của dược chất trong bệnh chuyển hóa, tim mạch và ung thư.

– Phân tích các tín hiệu Ca2+, Na+, K+ nội bào.

– Phân tích cấu trúc và chức năng ty thể.

Danh sách các công trình đã công bố

  • Cán bộ phụ trách và các thành viên khác:
  1. TS. Nguyễn Văn Sáng
  2. TS. Vũ Thị Thu
  3. TS. Phạm Thị Lương Hằng
  4. TS. Lê Trà My

Bài viết liên quan