Lưu trữ

Đội ngũ cán bộ của TTNCKHSS

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chức vụ

1.Nguyễn Quang HuyPGS.TSTrưởng Khoa Sinh học

Giám đốc Trung tâm

2.Phạm Thế HảiPGS.TSPhó trưởng Khoa Sinh học

Phó Giám đốc Trung tâm

3.Đỗ Thị PhúcPGS.TSThành viên
4.Nguyễn Lai ThànhPGS.TSThành viên
5.Lê Thu HàPGS.TSThành viên
6.Bùi Thị Việt HàPGS.TSThành viên
7.Lê Hồng ĐiệpTSThành viên
8.Nguyễn Văn SángTSThành viên
9.Trần Đức LongTSThành viên
10.Vũ Thị ThuTSThành viên
11.Đỗ Minh HàTSThành viên
12.Nguyễn Thành NamTSThành viên
13.Bùi Thị HoaTSThành viên
14.Nguyễn Thị Thu ThủyThSThành viên
15.Trần Mỹ HạnhThSThành viên

Bài viết liên quan