Nghiên cứu

Thông báo số 4 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo:

1. Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2020

Dựa trên nhu cầu của sinh viên, nhu cầu của thầy cô hướng dẫn, yêu cầu giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid 19 và hình thức tổ chức HNKHSV cấp trường, Ban lãnh đạo khoa Sinh học điều chỉnh hình thức tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa như sau:

  • 100% sinh viên làm báo cáo dạng poster và trình bày poster trước Hội đồng đánh giá cấp khoa trong khung giờ quy định (không có báo cáo nói).
  • Khoa sẽ thành lập 3 tiểu ban để đánh giá báo cáo poster của sinh viên.

2. Để thực hiện các yêu cầu trên, sinh viên cần thực hiện nhiệm vụ sau:

    • Sinh viên hoàn thành báo cáo poster theo mẫu (file gửi kèm)
    • Nộp và treo báo cáo poster từ 14h-17h ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Phòng 421, 422 và sảnh tầng 4 nhà T1, theo đúng tiểu ban được sắp xếp và theo hướng dẫn của ban tổ chức HNKHSV cấp Khoa.
    • Đề nghị sinh viên ghi số thứ tự của báo cáo trong poster (theo danh sách – sẽ được khoa cung cấp sau) và đến đúng khung giờ báo cáo của mình, tránh tụ tập đông người.

3. Thông tin chi tiết về các tiểu ban, danh sách báo cáo thuộc mỗi tiểu ban, số thứ tự và giờ trình bày của các báo cáo cũng như các thông tin khác sẽ được phổ biến trong thông báo tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn các thầy cô và các em sinh viên.

 

 

 

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

TS. Phạm Thế Hải

 

Bài viết liên quan