Nghiên cứu

Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2020 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học đã được tổ chức thành công:

Năm 2020 HNKHSV của Khoa Sinh học đón nhận 69 báo cáo khoa học,  thuộc 9 lớp sinh viên trong toàn khoa. Mặc dù dịch Covid -19 diễn biến phức tạp và sinh viên phải nghỉ học trong thời gian dài, tuy nhiên số lượng báo cáo khoa học vẫn được duy trì ở mức cao tương đương các năm trước. Trong đó: 8 báo cáo từ các lớp hệ QTSH, 35 báo cáo từ hệ CNSH, 19 báo cáo từ hệ TNSH, 20 báo cáo từ hệ SH (đặc biệt, có 1 báo cáo có sự tham gia của sinh viên trường ĐH Mỏ Địa chất). Trong tổng số 69 báo cáo, thì có 14 báo cáo thuộc lĩnh vực SHĐC/ ĐDSH và 55 báo cáo thuộc lĩnh vực SHTN / CNSH.

Về chất lượng, có thể nói chất lượng các báo cáo khoa học sinh viên ngày càng được cải thiện và nâng cao, đi vào chuyên sâu hơn và với trình độ nghiên cứu khoa học tiến bộ hơn. Nhiều báo cáo có tiềm năng công bố (có 1 báo cáo đã được công bố quốc tế, 4 bài báo trong nước và 1 sản phẩm ứng dụng) chứng tỏ sinh viên Khoa Sinh học ngày càng được tham gia các nghiên cứu khoa học sự sống rất có chất lượng, tiệm cận quốc tế. Không những thế, nội dung các báo cáo cũng rất đa dạng, phong phú, thuộc tất cả các lĩnh vực khác nhau của khoa học sự sống và còn có tính liên chuyên ngành ngày càng cao. Nhiều đề tài còn có tính cập nhật cao, như các đề tài về ứng dụng học máy, hay phân tích dữ liệu lớn trong khoa học sự sống, hoặc các nghiên cứu về Covid-19, vấn đề thời sự hiện nay.

Tóm lại, HNKHSV Khoa Sinh học là một hội nghị khoa học có sự cải thiện lớn về mặt chất lượng, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của thầy và trò Khoa Sinh học trong hoạt động nghiên cứu khoa học đi đôi với đào tạo.

Bài viết liên quan