Tin tức

Sinh viên Nguyễn Phương Thảo, K62 ngành Sinh học chuẩn Quốc tế đạt giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Với đề tài “”Đánh giá tác dụng bảo vệ của Hesperidin đối với tế bào cơ tim H9C2  trong mô hình thiếu ô xi – tái cung cấp ô xi in vitro” dưới sự hướng dẫn Khoa học của TS. Vũ Thị Thu, sinh viên Nguyễn Phương Thảo, K62 Quốc tế Sinh học đã đạt được giải nhì về nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Hình 1. Sinh viên Nguyễn Phương Thảo (bên phải) và TS. Vũ Thị Thu giảng viên hướng dẫn nghiên cứu Khoa học

Sinh viên Nguyễn Phương Thảo cũng đã đạt được nhiều giải cao trong nghiên cứu khoa học tại các cấp:

– Giải nhất Hội nghị khoa học Sinh viên Khoa Sinh năm 2020

– Giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường ĐHKH Tự nhiên năm 2020

– Tham gia vòng chung khảo ”Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 cấp bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài thành tích về nghiên cứu khoa học, sinh viên Nguyễn Phương Thảo cũng đạt được nhiều thành tích trong học tập;

– Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: cán bộ lớp có thành tích học tập đạt loại giỏi năm học 2019-2020

– Chứng nhận sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2019-2020.

Hình 2. Thầy Cô và học trò trường Đại học KHoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

trong buổi nhận giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020”

Bài viết liên quan