Lưu trữ

Lưu trữ các thông tin, bài của trang web. Liên hệ Trần Trung Thành để thêm chi tiết.

Phòng thí nghiệm Nuôi cấy Tế bào Thực vật (Plant Cell Culture LAB)

Địa điểm: phòng 309 nhà T2 Các chức năng chính: Thực hiện và hỗ trợ các cán bộ/ nhóm nghiên cứu trong Trung tâm và Khoa thực hiện những hoạt động nghiên... Xem thêm

Phòng chuyên môn

Phòng Động vật có xương sống Phòng Động vật không xương sống Phòng Thực vật học Xem thêm

Mẫu hồ sơ liên quan đến đề tài cấp cơ sở

1. Thuyết minh đề tài cấp cơ sở  Mau 01 DTCS Thuyet minh de cuong nghien cuu 2. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở: Mau 03.DTCS__0 2. Mẫu báo cáo tổng kết ... Xem thêm

Mẫu Lý lịch khoa học cấp ĐHQG Hà Nội

1. Mẫu 6. Lý lịch khoa học (Download_Mau-06) MẪU 06/ KHCN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia... Xem thêm

Chương trình Quốc gia về Khoa học sự sống

Khoa Sinh học xin gửi tới quý thầy cô thông tin về Chương trình KHCN TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, KHOA HỌC SỰ SỐNG, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ KHOA HỌC BIỂN GIAI ĐOẠN... Xem thêm

Các giải thưởng KHCN của Khoa Sinh học

Bảng tổng hợp các giải thưởng Khoa học công nghệ của cán bộ Khoa Sinh học STT Tên cán bộ Khoa Sinh Tên giải thưởng Năm nhận giải thưởng 1 GS.TS Phan Tuấn... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm thực hành

Phòng thực hành Sinh lý học Thực vật, P124 nhà T1 Phòng thực hành Động vật học & Sinh thái học, P136 nhà T1 Phòng thực hành Vi sinh vật học, P141 nhà T1 Phòng... Xem thêm

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

PTN Sinh lý học thực vật, 132 nhà T1 PTN Hóa sinh và Sinh học phân tử, P133 nhà T1 PTN Vi tảo, P138 nhà T1 PTN Đa dạng thực vật, P228 nhà T1 PTN Đa dạng sinh học... Xem thêm

Các thiết bị bảng A

  STT Tên thiết bị Mã số Địa điểm đặt Người quản lý 1 Hệ thống phân tích hình ảnh Alpha Imager 6377 233-T1 Nguyễn Thị Hồng Vân 2 Máy ly tâm 22R 233-T1... Xem thêm

Các thiết bị tiêu biểu

  Hệ thống kính hiển vi soi nổi huỳnh quang STEREO Discovery V8 (Carl-Zeiss) Hệ thống kính hiển vi đảo ngược DIC và huỳnh quang Axio Observer 7 có nâng cấp thêm... Xem thêm