Lưu trữ

Hướng dẫn triểu khai công tác đánh giá điểm rèn luyện năm học 2020-2021

Lĩnh vực :Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Ký hiệu :2684/ĐHKHTN-CTSV
Ngày ban hành :07/09/2020
Trích yếu :Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành :Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

HD TRIEN KHAI CTAC DANH GIA DIEM REN LUYEN CHO SV 2020-2021

Mẫu 01-Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Mẫu 02-Khoa Sinh-Tổng hợp điểm rèn luyện

Bài viết liên quan