Store

Lưu trữ các thông tin, bài của trang web. Liên hệ Trần Trung Thành để thêm chi tiết.

Introduction

The Department of Botany was created from Botany group in 1956, which made it one of the founding department of the Faculty of Biology. The Department had a long tradition in education nearly six... More

Class A equipment list

  No. Device name Code Location  Manager 1 Nucleic acid and protein analyzer via image AlphaImager Mini System 6377 233-T1 Nguyễn Thị Hồng Vân 2 Micro-centrifuge (22R) 233-T1 Nguyễn... More

Scientific conference of students of the Faculty of Biology in 2021

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Sinh học năm 2021             Năm 2021 HNKHSV của khoa Sinh học  đón nhận 78 báo cáo khoa học, của sinh viên thuộc 11 lớp trong... More

Key equipment

  Fluorescence microscope STEREO Discovery V8 (Carl-Zeiss) DIC reverse phase microscope and Fluorescence Axio Observer 7 with Apotome 2 upgrade (Carl-Zeiss)     Gel scanners UVP BioDoc... More

Chương trình đào tạo ngắn hạn năm 2018

Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, những kiến thức cơ bản về các nguyên lý và quá trình sinh học,... More