Lưu trữ

Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Yang Ming, Đài Loan

Từ năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Yang Ming, Đài Loan đã ký kết hợp tác trao đổi song phương về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo giảng viên và sinh viên. Khoa Sinh học cũng là một thành viên tham gia hợp tác này. Hằng năm, Khoa Sinh học đã mời 1-2 giáo sư của Đại học Yang Ming sang giảng dạy tại Khoa và gửi một số sinh viên sang Đại học Yang Ming thực tập khoa học.

File kí kết hợp tác: MoU_VNU-NYMU

Bài viết liên quan