Lưu trữ

Lưu trữ các thông tin, bài của trang web. Liên hệ Trần Trung Thành để thêm chi tiết.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

          Sinh học tế bào là một trong những trụ cột của Khoa học sự sống hiện đại. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, nghiên cứu sinh học tế bào,... Xem thêm

Công bố quốc tế về Đặc điểm và đánh giá liều phóng xạ hiệu dụng hàng năm của đồng vị 210Po trong mô cơ của các loài hải sản ở khu vực biển ven bờ Bình Thuận, Việt Nam

Distribution and annual committed effective dose assessment of 210Po in popular marine species at the near-shore Binh Thuan province, Vietnam Thanh-Nam Nguyena,b, Thanh-Duong Nguyenc, Van-Hao... Xem thêm

Hướng dẫn triểu khai công tác đánh giá điểm rèn luyện năm học 2020-2021

Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên Ký hiệu : 2684/ĐHKHTN-CTSV Ngày ban hành : 07/09/2020 Trích yếu : Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm... Xem thêm

Đội ngũ cán bộ của TTNCKHSS

STT Họ và tên Học hàm/ Học vị Chức vụ 1. Nguyễn Quang Huy PGS.TS Trưởng Khoa Sinh học Giám đốc Trung tâm 2. Phạm Thế Hải PGS.TS Phó trưởng Khoa Sinh học Phó... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 24/8/2020 -28/8/2020)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 51 từ ngày 24/8/2020 – 28/8/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (24/8) ·       Họp Trưởng các... Xem thêm

Các đề tài, dự án thực hiện tại TTNCKHSS

STT Tên đề tài/dự án Cấp/ Mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện 1.        Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gen... Xem thêm

Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Yang Ming, Đài Loan

Từ năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Yang Ming, Đài Loan đã ký kết hợp tác trao đổi song phương về lĩnh vực nghiên cứu khoa học,... Xem thêm

Phòng thí nghiệm chung Phân tích hình ảnh hiển vi (Microscope Imaging LAB)

  Địa điểm: phòng 209 nhà T2 Các chức năng chính: là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện: Phân tích ảnh... Xem thêm