Lưu trữ

Lưu trữ các thông tin, bài của trang web. Liên hệ Trần Trung Thành để thêm chi tiết.

Hướng dẫn triểu khai công tác đánh giá điểm rèn luyện năm học 2020-2021

Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên Ký hiệu : 2684/ĐHKHTN-CTSV Ngày ban hành : 07/09/2020 Trích yếu : Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm... Xem thêm

Đội ngũ cán bộ của TTNCKHSS

STT Họ và tên Học hàm/ Học vị Chức vụ 1. Nguyễn Quang Huy PGS.TS Trưởng Khoa Sinh học Giám đốc Trung tâm 2. Phạm Thế Hải PGS.TS Phó trưởng Khoa Sinh học Phó... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 24/8/2020 -28/8/2020)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 51 từ ngày 24/8/2020 – 28/8/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (24/8) ·       Họp Trưởng các... Xem thêm

Các đề tài, dự án thực hiện tại TTNCKHSS

STT Tên đề tài/dự án Cấp/ Mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện 1.        Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gen... Xem thêm

Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Yang Ming, Đài Loan

Từ năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Yang Ming, Đài Loan đã ký kết hợp tác trao đổi song phương về lĩnh vực nghiên cứu khoa học,... Xem thêm

Phòng thí nghiệm chung Phân tích hình ảnh hiển vi (Microscope Imaging LAB)

  Địa điểm: phòng 209 nhà T2 Các chức năng chính: là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện: Phân tích ảnh... Xem thêm

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và phát triển các Công nghệ Sinh điện hóa học phục vụ tăng trưởng xanh (GREEN LAB)

Địa điểm: phòng 105 và 106 nhà T2 Các chức năng chính: Các hướng nghiên cứu: – Các công nghệ sinh học vi sinh vật và sinh điện hóa học phục vụ tăng... Xem thêm

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Sinh học phân tử tế bào (‎MCB LAB)

Địa điểm: phòng 311 nhà T2 Các chức năng chính Hướng nghiên cứu: – Phân tích hệ gen, hệ phiên mã, hệ protein – Công nghệ protein tái tổ hợp: sản... Xem thêm

Phòng nuôi cấy Mô – Tế bào Động vật (Animal Cell Culture LAB)

Địa điểm: phòng 310 nhà T2 Các chức năng chính: Thực hiện và hỗ trợ các cán bộ/ nhóm nghiên cứu trong Trung tâm và Khoa thực hiện những hoạt động nghiên... Xem thêm