Lưu trữ

Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 24/8/2020 -28/8/2020)

 

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 51 từ ngày 24/8/2020 – 28/8/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(24/8)

·       Họp Trưởng các đơn vị (8h30)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải cho thi hết môn Cao học môn CNSH (14h30)
Thứ Ba

(25/8)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác các tỉnh đông bắc đến hết tuần

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(26/8)

 

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành họp trực tuyến về công tác đào tạo của ĐHQGHN tại P301 –T1 (8h00)·       Trưởng Khoa họp hội đồng ngoại ngữ chuyên ngành tại P401 –T1 (14h00)
 

Thứ Năm

(27/8)

 

·       Trưởng Khoa dự hội đồng bảo vệ TS tại Viện KHNN (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành họp đào tạo SĐH tại P401 –T1 (8h30)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(28/8)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·       Ban LĐ làm việc tại Khoa

 

Bài viết liên quan