Công tác sinh viên

MỘT SỐ CÔNG TÁC HS-SV ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

Kính mời thầy cô và sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm Xem thêm

Tuyển nam nhân viên bán hàng/Tư vấn kỹ thuật

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự sống tuyển nam sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học làm nhân viên bán hàng/Tư vấn kỹ thuật. Hạn nộp hồ sơ ngày... Xem thêm

Combined Master’s-Ph.D. Fellowship (Spring 2016) in Gyeongsang National University, Korea

Combined Master’s-Ph.D. Fellowships are applicable to in the National Research Laboratory located at Plant Molecular Biology and Biotechnology Research Center, Division of Applied Life Science... Xem thêm

PhD program in Nara Institute of Science and Technology, Japan

Graduate School of Biological Sciences, NAIST, Japan, is screening for PhD candidates in collaboration with Faculty of Biology, VNU-University of Science. Applicants from Vietnam are limited to... Xem thêm

Học bổng GS Võ Quý năm 2015

GS.TS.NGND. VÕ QUÝ, nguyên là Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và là nhà khoa học... Xem thêm

Thông báo học bổng sau đại học về Khoa học biển

Năm học 2013-2014 Khoa Sinh học đã giới thiệu 01 sinh viên tham gia học bổng Sau đại học về Khoa học biển, để tiếp tục có thêm nhiều sinh viên apply, BCN Khoa... Xem thêm

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2014 – Viện CNSH – Viện Hàn lâm KH&CN VN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02... Xem thêm