Công tác sinh viên

Học bổng GS Võ Quý năm 2015

GS.TS.NGND. VÕ QUÝ, nguyên là Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và là nhà khoa học... Xem thêm

Thông báo học bổng sau đại học về Khoa học biển

Năm học 2013-2014 Khoa Sinh học đã giới thiệu 01 sinh viên tham gia học bổng Sau đại học về Khoa học biển, để tiếp tục có thêm nhiều sinh viên apply, BCN Khoa... Xem thêm

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2014 – Viện CNSH – Viện Hàn lâm KH&CN VN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02... Xem thêm