Thông tin việc làm

Tuyển nam nhân viên bán hàng/Tư vấn kỹ thuật

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự sống tuyển nam sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học làm nhân viên bán hàng/Tư vấn kỹ thuật. Hạn nộp hồ sơ ngày 31/10/2015. Mời sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Download file

Bài viết liên quan