Học bổng

Học bổng GS Võ Quý năm 2015

GS.TS.NGND. VÕ QUÝ, nguyên là Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và là nhà khoa học Việt Nam danh tiếng trong lĩnh vực sinh học và bảo vệ môi trường. Nhằm khuyến khích quá trình học tập và phấn đấu của sinh viên Khoa Sinh học, trong những năm qua GS. Võ Quý đã trao nhiều suất học bổng cho các sinh viên Khoa Sinh học có thành tích học tốt và vượt khó. Năm 2015, GS. Võ Quý sẽ trao tặng 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) và giáo sư cũng cho biết sẽ duy trì học bổng này đối với các sinh viên của Khoa Sinh học trong các năm tiếp theo.

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 2012 – 2016 và 2013 – 2017, Khoa Sinh học

GS.TS.NGND. VÕ QUÝ, nguyên là Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và là nhà khoa học Việt Nam danh tiếng trong lĩnh vực sinh học và bảo vệ môi trường.

Nhằm khuyến khích quá trình học tập và phấn đấu của sinh viên Khoa Sinh học, trong những năm qua GS. Võ Quý đã trao nhiều suất học bổng cho các sinh viên Khoa Sinh học có thành tích học tốt và vượt khó. Năm 2015, GS. Võ Quý sẽ trao tặng 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) và giáo sư cũng cho biết sẽ duy trì học bổng này đối với các sinh viên của Khoa Sinh học trong các năm tiếp theo.

Để lựa chọn các sinh viên được nhận học bổng mang tên GS.TS.NGND. VÕ QUÝ năm 2015, Ban chủ nhiệm Khoa Sinh học đã nhất trí và quy định tiêu chuẩn nộp đơn như sau:

  1. Trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Quy định tiêu chuẩn nộp đơn như sau:

– Là sinh viên từ năm thứ hai và thứ ba (K57 và K58) của Khoa Sinh học.

– Có điểm học trung bình chung của tất các học kỳ trước đó đạt từ 3,0/4 trở lên (khóa 2012-2016) và2,8/4 trở lên (khóa 2013-2017). Kết quả học tập có xác nhận của phòng Đào tạo.

– Chưa được nhận loại học bổng nào trong thời gian học tập tại Khoa hoặc đã được nhận học bổng nào đó thì điểm học trung bình chung của tất các học kỳ trước đó đạt từ 3,4/4 trở lên.

– Khoa sẽ ưu tiên xét tuyển với các sinh viên ngành Sinh học và Công nghệ sinh học, có hoàn cảnh khó khăn (có nêu hoàn cảnh khó khăn và được lớp xác nhận).

  1. Khoa đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo rộng rãi cho sinh viên của lớp mình biết và nộp đơn xin xét học bổng (Mẫu đơn được gửi kèm). Khoa sẽ thông báo kết quả các sinh viên được nhận học bổng và sẽ mời GS. Võ Quý đến trực tiếp trao tặng cũng như nói chuyện với sinh viên trong tháng đầu 6/2015.

Đơn xin xét học bổng gửi về Văn phòng Khoa Sinh học (Phòng 427/nhà T1) trước 17h00, ngày22/5/2015. Mẫu đơn đăng kí học bổng trong file đính kèm.

Download file

Bài viết liên quan