Dịch vụ khoa học

Đánh Giá Độc Tính Hoá Chất Trên Mô Hình Phôi Cá Ngựa Vằn   Xem thêm

Đề tài

Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch kháng ung thư cuae exsosome tiết từ các tế bào tua máu dây rốn người nhằm hướng tới ứng dụng trong chế tạo vắc... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

Bộ môn Sinh học tế bào tập trung nghiên cứu theo các hướng chính với 03 phòng thí nghiệm là: Ung thư học thực nghiệm: Với các nghiên cứu sàng lọc thuốc... Xem thêm

Môn học

Bộ môn Sinh học Tế bào tham gia giảng dạy từ bậc đại học tới bậc tiến sĩ. Các môn học và chuyên đề bao gồm: Bậc đào tạo Môn học Nội dung tóm tắt... Xem thêm

Giới thiệu

Bộ môn Sinh học Tế bào được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 2002 trên cơ sở kết hợp của các nhóm đào tạo và nghiên cứu Tế bào – Mô – Phôi và Lý... Xem thêm