Thông tin đào tạo

Tuyển học viên cao học làm đề tài luận văn 2021-2022

Bộ môn Sinh học tế bào cần tuyển 2 học viên cao học làm luận văn tại bộ môn cho các đề tài sau:

  1. Ảnh hưởng của cao dịch chiết thông đất lên quá trình biệt hóa tế bào gốc thần kinh và bảo vệ tế bào thần kinh in vitro trên mô hình tế bào thần kinh chuột.
  2. Đánh giá khả năng kháng viêm của dịch chiết thực vật trên tế bào miễn dịch chuột ex vivo

Bài viết liên quan