Giới thiệu

Bộ môn Sinh học Tế bào được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 2002 trên cơ sở kết hợp của các nhóm đào tạo và nghiên cứu Tế bào – Mô – Phôi và Lý sinh. Trong giai đoạn lịch sử trước đó, do yêu cầu phát triển của hoạt động đào tạo chuyên sâu, vào năm 1969, tổ Động vật có xương sống hình thành từ những năm đầu thành lập khoa Sinh học đã chia ra thành một số tổ bộ môn trong đó có bộ môn Tế bào – Mô – Phôi và bộ môn Lý Sinh.

Hiện nay, Bộ môn Sinh học Tế bào có đội ngũ gồm 08 cán bộ cơ hữu, trong đó có 03 PGS, 03 TS và 02 ThS. Bên cạnh hoạt động đào tạo từ bậc đại học tới bậc tiến sĩ, Bộ môn còn là một đơn vị có các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về sinh học tế bào và sinh học phân tử. Các nghiên cứu của Bộ môn hiện đang được tập trung thành 03 phòng thí nghiệm chính gồm Phòng thí nghiệm Sinh-Y, Phòng thí nghiệm Ung thư học thực nghiệm, Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào Động vật và 01 nhóm nghiên cứu các sản phẩm có hoạt tính sinh học từ sinh vật.

LIÊN HỆ
Văn phòng Bộ môn: Phòng 338 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35588478;
Email: tebao@hus.edu.vn