Đề tài

  1. Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch kháng ung thư cuae exsosome tiết từ các tế bào tua máu dây rốn người nhằm hướng tới ứng dụng trong chế tạo vắc xin chống ung thư. QG 18.09. Chủ trì: PGS. Hoàng Thị Mỹ Nhung.
  2. Nghiên cứu khả năng bảo vệ tế bào thần kinh của các hợp chất alkaloid từ một số loài họ Thông đất (Lycopodiaceae) ở Việt Nam định hướng hỗ trợ điều trị chứng suy giảm trí nhớ. Mã số QG 18.10. Chủ trì: TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh.
  3. Nghiên cứu dấu chuẩn methyl hóa DNA các gen mã hóa miRNA34 và protein SHOX2 ở bệnh nhân Việt Nam bị ung thư vú và ung thư phổi. Mã số 106-YS.06-2015.07. Chủ trì: PGS. Võ Thị Thương Lan.