Seminar, Hội nghị, Hội thảo

Hội nghị sau đại học ngành Sinh học lần thứ hai, 2017

Hội nghị sau đại học ngành sinh học lần thứ hai, 2017 đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bài viết liên quan