Đào tạo Sau Đại học

Gia hạn thời gian đào tạo sau đại học 9/2015

Thực hiện kế hoạch công tác học sinh sinh viên và quy chế đào tạo dành cho học viên sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Ban chủ... Xem thêm

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ theo hai đợt. Đợt 1: + Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào... Xem thêm