Văn bản liên quan

Các biểu mẫu_Thạc sĩ

1. Quy trình thực hiện thủ tục bảo vệ luận văn, thanh toán và nộp hồ sơ xin cấp bằng, tải về tại đây.

2. Các biểu mẫu bảo vệ luận văn_cho học viên, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu đề xuất Hội đồng đánh giá LV ThS_cho Bộ môn, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đổi tên đề tài/người hướng dẫn khoa học, tải về tại đây.

5. Biểu mẫu xin miễn học môn Tiếng anh học thuật, tải về tại đây.

6. Biểu mẫu xin tạm ngừng học, bảo lưu kết quả, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu xin thôi học, tải về tại đây.

8. Biểu mẫu xin gia hạn, tải về tại đây.

Bài viết liên quan