Đào tạo Sau Đại học

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ theo hai đợt.

Đợt 1:

+ Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào các ngày 21 và 22/4/2018

+ Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (đào tạo tiến sĩ) từ ngày 23/4 đến ngày 06/5/2018.

Lịch trình cụ thể của Đợt 1:

Đợt 2:

+ Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào các ngày 15 và 16/9/2018

+ Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (đào tạo tiến sĩ) từ ngày 17/9 đến ngày 30/9/2018.

Lịch trình cụ thể của Đợt 2:

Thời hạn đăng ký: trước 17h ngày thứ Sáu 6/4/2018Thí sinh phải đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh: http://tssdh.vnu.edu.vn/ đồng thời nộp hồ sơ tại Phòng Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 404 Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại: 024.35578435, email: saudaihoc@hus.edu.vn

Những thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức (ngành gần) đăng ký với các khoa (thời gian học từ ngày 07/3/2018 đến ngày 07/4/2018).

Thông tin cụ thể trong các thông báo tuyển sinh dưới đây:

– Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

– Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2018.

– Hướng nghiên cứu.

– Đề cương các môn thi.

– Khung chương trình đào tạo.

Bài viết liên quan