Đào tạo

Đăng ký học bổ sung đầu vào Nghiên cứu sinh

Theo Quy chế ĐT NCS của ĐHQGHN, các ứng viên đã có bằng Thạc sĩ thuộc chuyên ngành phù hợp cần bổ sung kiến thức phải hoàn thành các học phần bổ sung trước khi tuyển đầu vào. Khoa Sinh học tiến hành tổ chức học bổ sung kiến thức đầu vào theo lịch như sau:

Thời gian đăng ký: đến 10/6/2023.

Thời gian học (dự kiến): tháng 6-8/2023.

Danh sách các ngành/chuyên ngành phù hợp cần bổ sung kiến thức, tải về tại đây.

Các ứng viên đăng ký thi đầu vào gửi hồ sơ (online) gồm:

1. Bằng và Bảng điểm bậc Đại học và Thạc sĩ, có công chứng

2. Lý lịch khoa học

Hồ sơ gửi qua email: khoasinhsdh@hus.edu.vn

Trong email ghi rõ chuyên ngành đăng ký dự thi và thầy/cô hướng dẫn (dự kiến).

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trợ lý ĐT SĐH, sđt: 0961092309.

Bài viết liên quan