Văn bản liên quan

Quy chế Đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN

Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN:

1. Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở đi.

Tải file đính kèm ở đây.

2. Áp dụng với các khóa tuyển sinh trước năm 2022

Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

(Tải file đính kèm ở dưới)

Download file

Bài viết liên quan