Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Cuộc thi “Tìm hiểu Quy chế thi”

Nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành quy chế thi cử cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các tân sinh viên K65, Ban chấp hành Liên chi đoàn tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu quy chế thi 2021”. Cuộc thi đã nhận được hơn 300 lượt thi trắc nghiệm của sinh viên thuộc nhiều khoa trong trường và 4 bài thi thiết kế ấn phẩm truyền thông, tạo hiệu ứng tốt, nâng cao ý thức chấp hành quy chế thi trong sinh viên.

Bài viết liên quan