Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Đại hội Chi đoàn Cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2018-2019

Ngày 12-12-2018 tại phòng 416 T1 đã diễn ra đại hội chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2018-2019. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ cũ và phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Đại diện Khoa Sinh học, Chi bộ, Liên chi Đoàn Khoa Sinh học trong việc phát huy sức mạnh của chi đoàn cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 12-12-2018 tại phòng 416 T1 đã diễn ra đại hội chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2018-2019.

Thành phần tham gia gồm toàn thể đoàn viên chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học.

Khách mời gồm có: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Sinh học, PGS.TS. Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng Khoa Khoa Sinh học, TS. Nguyễn Thành Nam – Chi ủy viên Chi bộ Khoa Sinh học, TS. Lê Quỳnh Mai – Phó chủ tịch Công đoàn Khoa Sinh học, đ/c Đinh Thị Bích Hằng – Phó bí thư liên chi đoàn.

Đại hội đã  báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ cũ và phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến góp ý và chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Sinh học, PGS.TS. Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng Khoa Khoa Sinh học và đ/c Đinh Thị Bích Hằng – Phó bí thư liên chi đoàn trong việc phát huy sức mạnh của chi đoàn cán bộ và đẩy mạnh các họạ động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới, thông qua cầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín đã bầu ra được 3 đồng chí trong ban chấp hành mới nhiệm kỳ năm học 2018-2019 bao gồm:

Đồng chí : Nguyễn Thị Tú Linh

Đồng chí : Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Đồng chí : Nguyễn Thị Lê Na

Sau đây là một vài hình ảnh của đại hội

Đại hội diễn ra với đông đảo đoàn viên
PGS.TS. Nguyễn Quang Huy góp ý cho đại hội
Ban chấp hành nhiệm kì 2018-2019
Đồng chí Nguyễn Thị Tú Linh phát biểu thay mặt ban chấp hành nhiệm kì 2018-2019

Bài viết liên quan