Đề tài, dự án

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án * Các hướng nghiên cứu chính: – Protease của virus/vi khuẩn gây bệnh và chất ức chế – Đột biến gen ty thể... Xem thêm