Thông tin đào tạo

Một số môn học chính do Bộ môn đảm nhiệm

Hóa sinh học; Miễn dịch học phân tử; Kỹ thuật di truyền; Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ Sinh học; Cá thể và quần thể; Tế bào và cơ thể; Sinh học thực nghiệm; Hóa sinh axit nucleic, Sinh học nano, Sinh học tổng hợp…

Bài viết liên quan