Bộ môn Hóa Sinh và Sinh học phân tử

Thông báo chương trình Học bổng “The BMB-HUS Scholarship” năm 2021

Chương trình Học bổng với tên gọi ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” của Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được khởi xướng và tài trợ chính bởi GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa với mong muốn góp phần khuyến khích việc học tập và nghiên cứu Hóa sinh học và Sinh học phân tử của các sinh viên (SV), cao học (CH) và nghiên cứu sinh (NCS) tại Bộ môn.

  • Năm 2021, ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” sẽ dành 03 suất Học bổng cho SV (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) và 01 suất Học bổng cho CH hoặc NCS (mỗi suất 5 triệu đồng).
  • Thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký Học bổng trước ngày 15/10/2021.
  • Thời gian trao Học bổng (kèm theo Certificate) vào tuần thứ Ba của tháng 11 năm 2021 tại Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử.

Chi tiết thông báo tại link: Thông báo học bổng _The BMB-HUS Scholarship

Mẫu đơn đăng ký Học bổng tại link: The BMB-HUS Scholarship

Bài viết liên quan