Thông tin đào tạo

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên K61

Lễ bảo vệ tốt nghiệp năm 2020 dành cho sinh viên K61 của bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử diễn ra trong hai ngày 1-2/7/2020, đã thành công rực rỡ. Xin chúc... Xem thêm

Một số môn học chính do Bộ môn đảm nhiệm

Hóa sinh học; Miễn dịch học phân tử; Kỹ thuật di truyền; Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ Sinh học; Cá thể và quần thể; Tế bào và cơ thể; Sinh học... Xem thêm