Bộ môn Hóa Sinh và Sinh học phân tử

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên K61

Lễ bảo vệ tốt nghiệp năm 2020 dành cho sinh viên K61 của bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử diễn ra trong hai ngày 1-2/7/2020, đã thành công rực rỡ.

Xin chúc mừng 42 tân cử nhân của Bộ môn thuộc các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, sinh học và công nghệ sinh học!

Bài viết liên quan