Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

* Các hướng nghiên cứu chính: Enzyme và các chất ức chế enzyme; protease của virus gây bệnh và chất ức chế; Đột biến gen ty thể người; Cơ sở phân tử đáp... Xem thêm

Một số công bố quốc tế tiêu biểu (5 năm gần đây)

Sách đã xuất bản Phan Tuấn Nghĩa và Nguyễn Thị Hồng Loan (2013). Chuyên khảo về HIV và Protease của HIV. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Phan Tuấn Nghĩa... Xem thêm