Hướng nghiên cứu

Một số công bố quốc tế tiêu biểu (5 năm gần đây)

Sách đã xuất bản Nguyễn Quan Huy (chủ biên), Nguyễn Văn Dư, Lê Quý Thưởng (2022), Sách chuyên khảo: Đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và hoạt tính... Xem thêm

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án * Các hướng nghiên cứu chính: – Protease của virus/vi khuẩn gây bệnh và chất ức chế – Đột biến gen ty thể... Xem thêm