Bộ môn Hóa Sinh và Sinh học phân tử

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” NĂM 2021

Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử xin thông báo danh sách các sinh viên đại học và sau đại học được nhận Học bổng ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” năm 2021 bao gồm:

  1. Nguyễn Văn Kiên, K63 lớp B1, Công nghệ Sinh học
  2. Vũ Thị Duy Ly, K63 Cử nhân Tài năng Sinh học
  3. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, K63 lớp B2, Công nghệ Sinh học
  4. Quách Hồng Thái, học viên Cao học K28, Khoa Sinh học

Trân trọng mời các bạn sinh viên /học viên cao học có tên trong danh sách tới tham dự buổi lễ trao Học bổng ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2021 tại phòng 238, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Xin chúc mừng các em!

Bài viết liên quan