Đề tài, dự án

Các đề tài cấp Nhà nước từ năm 2010 đến nay

STTTên đề tàiMã đề tàiChủ trìThời gian thực hiện
1 Nghiên cứu thăm dò khả năng hình thành rễ bất định của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng106.11.142.09TS. Nguyễn Trung Thành2009-2012
2Nghiên cứu Đa dạng sinh học của bộ Phù du (Ephemeroptera, Insecta) và định hướng bảo tồn các loài đặc hữu ở Việt Nam106.15.149.09TS. Nguyễn Văn Vịnh2009-2012
3Phân tích quần xã vi sinh vật trong bánh men bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm bảo tồn phương thức sản xuất rượu truyền thống106.03.146.09GS.TS. Phạm Văn Ty2009-2012
4Nghiên cứu các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam106.06.123.09PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa2009-2012
5Kiểm kê tính đa dạng thành phần loài, xác định sự phân bố và đánh giá hiện trạng bảo tồn Thông ở một số vùng núi chủ yếu của Trung Trường Sơn106.11.20.09GS.TS. Phan Kế Lộc2009-2012
6Nghiên cứu sự vận chuyển  kim loại nặng thông qua chuỗi thức ăn  trong hệ sinh thái một số hồ tự nhiên ở Hà Nội106.14.148.09TS. Lê Thu Hà2009-2012
7 Xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các chất tự nhiên và tổng hợp lên hoạt tính của enzym Aurora kinaza để ứng dụng trong điều trị ung thư106.02-2010.55TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung2010-2013
8 Nghiên cứu biến đổi di truyền ngoại gen của gen nhạy cảm ung thư (BRCA1) ở phụ nữ Việt nam bị ung thư buồng trứng106.06-2010.20TS. Võ Thị Thương Lan2010-2013
9Nghiên cứu tạo protein thụ thể tái tổ hợp để xây dựng mô hình sàng lọc dược phẩm.ĐT-PTNTĐ.2011-G/04PGS.TS. Đinh Đoàn Long2011-2014
10 Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống cỡ lớn và mối liên quan của chúng đối với chất lượng nước tại một số thủy vực nước ngọt ở miền Bắc Việt Nam106.15-2011.11PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh2011-2014
11Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của một số gen và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến.KC.04.05/11-15PGS.TS. Võ Thị Thương Lan2012-2015
12Nghiên cứu chế tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử Bacillus subtilis tái tổ hợp để phòng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm.KC.04.09/11-15PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa2012-2015
13Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. KC.04.10/11-15PGS.TS. Trịnh Hồng Thái2012-2015
14Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học (biofilm) trong xử lý nước thải giàu N,P.06/HĐ-ĐT.06.12/CNMTTS. Nguyễn Quang Huy2012-2015
15Nghiên cứu các chất ức chế protease của HIV nhằm phát triển thuốc điều trị AIDS.ĐT-PTNTĐ-2012-G/02PGS.TS. Bùi Phương Thuận2012-2015
16Sử dụng phương pháp sinh học phân tử hiện đại kết hợp với phương pháp hình thái truyền thống được cập nhật để xác định các mối quan hệ phát sinh hệ thống của một số nhóm loài Thông ở Việt Nam chưa thấy sự phân biệt rõ rệt về hình thái106.11-2012.30GS.TS. Phan Kế Lộc2013-2016
17 Nghiên cứu khu hệ côn trùng nước bộ Cánh nửa (Hemiptera) tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam106.15-2012.69TS. Trần Anh Đức2013-2016
18 Bước đầu nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật để sử dụng làm cảm biến sinh học phát hiện tại chỗ sắt và mangan trong các nguồn nước (ở Việt Nam)106.03-2012.06TS. Phạm Thế Hải2013-2016
19Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam106.16-2012.24TS.  Phạm Thị Lương Hằng2013-2016
20Nghiên cứu các mối liên quan giữa khả năng tập chống chịu của khoai tây trước các yếu tố nhiệt độ cao, hạn hán, độ mặn cao. Mã số /106.06-2012.14TS. Lê Quỳnh Mai2013-2016
21Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gene mã hóa cho protein vận chuyển ion Na+106-NN.02-2013.47TS. Đỗ Thị Phúc2014-2017
22Nghiên cứu cơ chế kháng vemurafenib của các dòng tế bào melanoma mang đột biến BRAFV600E và đánh giá khả năng điều trị melanoma kháng vemurafenib bằng một số phytochemical106-NN.02-2013.07TS. Nguyễn Đình Thắng2014-2017
23Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật (Microbial fuel cell) để làm chỉ thị đánh giá nhanh chất lượng nước thải sau xử lý08/HĐ-ĐT.08.14/CNMTTS. Phạm Thế Hải2014-2017
24Phát triển và ứng dụng các vector nhị thể thế hệ mới phục vụ cải biến di truyền các loài nấm sợi thông qua phương pháp chuyển gen nhờ vi khuẩn AgrobacteriumNN.04-2014.75TS. Trần Văn Tuấn2015-2018
25Xây dựng mô hình bệnh loãng xương trên cá medaka chuyển gen và đánh giá tác dụng chống loãng xương in vivo của một số hợp chất tự nhiên và tổng hợp106YS.06-2014.15TS. Tô Thanh Thúy2015-2018
26Nghiên cứu so sánh vai trò của hệ sinh thái biển ven đảo đối với nguồn lợi cá (Nghiên cứu điểm ở khu vực đảo Phú Quý và Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận)106-NN.05-2015.25TS. Nguyễn Thành Nam2016-2019
27Nghiên cứu dấu chuẩn methyl hóa DNA các gen mã hóa miRNA34 và protein SHOX2 ở bệnh nhân Việt Nam bị ung thư vú và ung thư phổi106-YS.06-2015.07PGS.TS. Võ Thị Thương Lan2016-2019
28Nghiên cứu cơ chế tác động của các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững lên các sinh vật thông qua thụ thể tế bào Constitutive Androstane Receptor bằng phương pháp biosensor dựa trên nguyên lý cộng hưởng plasmon bề mặt104.99-2015.87TS. Phạm Thị Dậu2016-2019
29Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam.ĐTĐL.CN-15/16PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh2016-2019
30Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng NamĐTĐL.CN-11/16PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh2016-2019
31Bước đầu nghiên cứu phát triển công nghệ sinh điện hóa để cải tạo tại chỗ chất lượng nước của các ao nuôi thủy sản nước lợ106-NN.04-2015.23TS. Phạm Thế Hải2016-2018 gia hạn đến 2020
32Nghiên cứu, sàng lọc chất có tác dụng bảo vệ cơ tim hướng đích ty thể sử dụng mô hình thiếu máu cục bộ cơ tim trên tim chuột cô lập và tế bào tim chuột nuôi cấy106-YS.06-2016.23TS. Vũ Thị Thu2017-2020
33 Nghiên cứu cấu trúc và chức năng các protein tham gia hình thành kênh chuyển vị xuyên màng tế bào vật chủ của hệ tiết loại III ở vi khuẩn Aeromonas hydrophila 106-NN.02-2016.58 Nguyễn Văn Sáng2017-2020
34Development and application of nano-melanin particles for protection of normal cells and healthy tissues during radiation therapy of cancerNafosted 108.02-2017.07Nguyễn Đình Thắng (chủ trì)2017-2020
35Điều tra vai trò của các gen liên quan đến phức hệ protein velvet ở nấm sợi Aspergillus niger và Penicillium digitatum106.04.2018.36TS. Trần Văn Tuấn2018-2021
36Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số chế phẩm probiotic từ một số loài Lactobacillus sp. và Bacillus sp. ứng dụng nhằm nâng cao sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ12/HĐ-ĐT.12.19/CNSHCBPGS.TS. Bùi Thị Việt Hà 19/01/2019 – 31/12/2020
37Khám phá ấu trùng và cá con tại cửa Ba Lạt, sông Hồng, bắc Việt Nam106.05-2018.302TS. Trần Trung Thành2019-2022
38Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Động vật, Thực vật.NVQC 19.09PGS. TS. Nguyễn Quang Huy2019-2022
39Tuyển chọn các chủng vi tảo và tạo màng sinh học tự dưỡng có khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh ở động vật thuỷ sản 106.02 – 2019.336TS. Phạm Thị Lương Hằng30/04/2020- 30/04/2023
40Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của một số loài côn trùng đặc hữu ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.ĐTĐL.CN-65/19PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh2019-2021

Bài viết liên quan